Odszkodowanie za wypadek

Odszkodowanie za wypadek

Komu przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowanie za wypadek to forma rekompensaty pieniężnej przyznawana osobie pokrzywdzonej w wyniku wypadku drogowego. Już sam fakt wystąpienia krzywdy obliguje do jej naprawienia. Zazwyczaj w tego typu zdarzeniu biorą udział dwa podmioty: osoba poszkodowana oraz osoba wyrządzająca szkodę lub mająca wpływ na jej wyrządzenie (np. poprzez nieodśnieżenie chodnika).

 

Jaką funkcję pełni odszkodowanie?

Odszkodowanie pełni przede wszystkim funkcję kompensacyjną. Funkcja kompensacyjna polega na obowiązku wyrównania uszczerbku, który powstał w wyniku zaistnienia danego zdarzenia. W polskim prawie określono zasadę, w myśl której szkoda winna być naprawiona w takim stopniu, w jakim została poczyniona. W praktyce są jednak ustępstwa: na przykład w wypadku, kiedy poszkodowany przyczynił się do szkody, czyli jest jej współwinny.

Warto zaznaczyć, że polskie prawo dopuszcza również ubieganie się o odszkodowanie z tytułu tzw. utraconych korzyści. Utracone korzyści rozumiane są jako potencjalna wartość, którą osoba mogła wypracować, a wyniku wypadku nie jest zdolna tego uczynić.

Praktyka firm ubezpieczeniowych ukierunkowana jest raczej na unikanie płatności z tytułu utraconych korzyści. W tej kwestii ważna jest współpraca z wyspecjalizowaną kancelarią prawną, która wesprze osoby poszkodowane w uzyskaniu należnego odszkodowania. Aby spełnić podstawowy warunek gwarantujący wypłatę odszkodowania, należy udowodnić firmie ubezpieczeniowej wystąpienie szkody (zarówno w formie majątkowej jak i niemajątkowej).

Z praktyki można wyróżnić następujące rodzaje szkód:

  • szkody osobowe,
  • szkody majątkowe,
  • szkody spowodowane wypadkiem przy pracy.

 

Oraz następujące typy odszkodowań:

  • odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej,
  • odszkodowania po wypadku komunikacyjnym,
  • odszkodowanie za popełnione błędy medyczne,
  • odszkodowanie za wypadki, które wydarzyły się w gospodarstwie rolnym,
  • odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego,
  • odszkodowanie za wypadki inne niż komunikacyjne,
  • odszkodowanie za błędy popełnione przez instytucje administracji publicznej.