Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Kto ma prawo do odszkodowania za śmierć bliskiego?

W 2008 roku ustawodawca wprowadził zmianę w prawie. W myśl nowych przepisów o odszkodowanie za śmierć bliskiego mają prawo ubiegać się te osoby, których status ekonomiczny w wyniku zaistniałej sytuacji uległ pogorszeniu. Podobne rozwiązanie prawne występuje w USA. Zarówno w Stanach, jak i u nas zasądzane kwoty mogą opiewać nawet na kilkanaście milionów. Jak o nie walczyć?

Regulacje dotyczące odszkodowania za śmierć bliskiej osoby opisuje art. 446 paragraf 3 Kodeksu cywilnego, który mówi wprost – do odszkodowania mają prawo:

 • osoby znajdujące się w bliskiej relacji z osobą zmarłą,
 • dzieci oraz wdowa po zmarłym,
 • osoba, która pozostawała w nieformalnym związku ze zmarłym (należy jednak wykazać, że wyniku śmierci bliskiego pogorszyła się jej kondycja psychiczna).

 

Co ma wpływ na wypłatę odszkodowawczą?

 • stopień bliskości,
 • stopień pokrewieństwa,
 • czas cierpienia po śmierci,
 • wiek osoby, która domaga się odszkodowania po śmierci bliskiej osoby,
 • krzywda i jej rodzaj,
 • stan osamotnienia po śmierci bliskiej osoby,
 • wstrząs psychologiczny,
 • rola, jaką pełniła osoba zmarła (np. jedyny żywiciel rodziny),
 • stopień zespołu pourazowego,
 • wpływ śmierci osoby bliskiej na jakość funkcjonowania rodziny.

Jak widać z powyższej analizy obecne rozwiązania kodeksu cywilnego biorą pod uwagę krzywdę psychiczną, dlatego tak ważne są konsultacje psychologiczne i psychiatryczne po śmierci osoby bliskiej – nie tylko pod kątem ewentualnych odszkodowań, ale również celem zwiększenia jakości życia pacjenta.

 

O jakie kwoty może ubiegać się osoba, która straciła bliskiego?

Odszkodowanie w wyniku śmierci osoby bliskiej ma charakter jednorazowy. W Polsce statystycznie szacuje się je na kwotę około 30.000 PLN.

W praktyce ubezpieczyciel bardzo często wypłaca kwotę rzędu 10.000 PLN w formie kwoty bezspornej. W takiej sytuacji zalecane jest skorzystanie z usług kancelarii prawnej specjalizującej się w odszkodowaniach lub wejścia na drogę sądową. Warto zaznaczyć, że znany jest przypadek, kiedy osobom poszkodowanym w wyniku śmierci bliskiej osoby udało się wywalczyć w sądzie milionowe odszkodowanie.

Prawo w Polsce dopuszcza także możliwość ubiegania się o rentę alimentacyjną, wypłacaną na rzecz członków rodziny, wobec których nie ustał obowiązek alimentacyjny. Odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej jest możliwe również w sytuacji, kiedy osoba zmarła wpłacała ustalone składki z tytułu ubezpieczenia na życie.

 

Jak ustala się wysokość renty alimentacyjnej?

Wysokość renty alimentacyjnej jest ustalana na podstawie hipotetycznej możliwości zarobkowej w momencie śmierci, jak i możliwości zarobkowych przewidywanych w przyszłości.

 

Jak ustala się czas wypłacanego świadczenia po śmierci osoby bliskiej?

Świadczenie określa się, biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe osoby zmarłej oraz na podstawie oceny potrzeb osoby, która jest ustawowo uprawniona do świadczeń. Czas i kwota wypłacanego świadczenia uzależnione są od wieku osoby uprawnionej i jej realnych potrzeb (np. nauka szkolna).

Często rodzina rezygnuje z należnych im praw do odszkodowania, ponieważ udział w postępowaniu może spowodować jeszcze większą krzywdę psychiczną. Zdarza się, że brak im siły, energii oraz wiedzy i kompetencji prawnych, aby dochodzić praw do odszkodowania. W takiej sytuacji warto skorzystać z kancelarii prawnej specjalizującej się w tego typu sprawach.