Odmowa wypłaty odszkodowania – jak nakłonić ubezpieczyciela do zmiany decyzji?

Odmowa wypłaty odszkodowania – jak nakłonić ubezpieczyciela do zmiany decyzji?

Wydawałoby się, że otrzymanie świadczenia z tytułu szkód powstałych w wyniku kolizji lub wypadku komunikacyjnego nie powinno być trudne. Niestety, w niektórych przypadkach ubezpieczyciel nie chce spełnić swojego obowiązku, a do poszkodowanego trafia odmowa wypłaty odszkodowania. Co można zrobić w takiej sytuacji?

 

Reklamacja – odwołanie się od decyzji

Na początek warto sformułować odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jego treść powinna zawierać argumenty wyjaśniające dlaczego poszkodowanemu należy się rekompensata, a odmowa wypłaty odszkodowania jest niesłuszna. Towarzystwo ubezpieczeniowe będzie musiało odnieść się do reklamacji w ciągu 30 dni (lub 60 dni w szczególnych przypadkach). Warto wiedzieć, że jeśli odpowiedź nie nadejdzie w wyznaczonym czasie, będzie to równoznaczne z akceptacją odwołania. Jeżeli jednak ubezpieczyciel podtrzyma swoją decyzję, nie należy się poddawać, tylko zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego.

 

Odmowa wypłaty odszkodowania a pomoc rzecznika finansowego

Możliwość złożenia skargi do Rzecznika Finansowego istnieje tylko wówczas, gdy złożona wcześniej reklamacja została odrzucona. Rzecznik rozpatrzy dany przypadek, a jeśli zgodzi się z poszkodowanym, może rozpocząć bezpłatne postępowanie interwencyjne. W jego ramach, będzie zbierał dowody świadczące o tym, że osoba pokrzywdzona powinna otrzymać odszkodowanie i podejmie próbę przekonania ubezpieczyciela do zmiany decyzji.

Może on również zaapelować o ponowne rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie. Jednak mimo szerokich uprawnień, nie ma prawa nakazać wypłaty świadczenia. Jeżeli wspomniane działania nie przyniosą spodziewanych efektów, poszkodowany może też zwrócić się do Rzecznika, by został mediatorem w postępowaniu polubownym, którego celem jest podpisanie ugody. Jego koszt wynosi 50 zł. Należy pamiętać, że wynik tego postępowania wiąże się ze zgodą na ustępstwa wyrażoną przez obie sporne strony. Pomocy w sprawie odszkodowań może udzielić także Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Droga sądowa

Jeżeli pozostałe sposoby zawiodą, poszkodowany może również próbować rozstrzygnąć sprawę w sądzie. Wtedy najlepiej zwrócić się do kancelarii odszkodowawczej, zatrudniającej adwokatów lub radców prawnych, uprawnionych do reprezentowania swoich klientów przed sądem. Ich zadaniem będzie pomoc w zgromadzeniu dowodów świadczących o tym, że poszkodowanemu należy się rekompensata. W tym celu przydatne będą faktury zebrane wcześniej, podczas składania wniosku o odwołanie.

Warto także przedstawić dokumenty otrzymane od zakładu ubezpieczeń oraz Rzecznika Finansowego. Jego zdanie jest ważne dla sądu, z tego powodu należy złożyć wniosek do Rzecznika o wydanie, tzw. istotnego poglądu. Trzeba mieć też na uwadze, że postępowanie sądowe może się wiązać z dodatkowymi kosztami, ale jeżeli rozwiązanie sprawy będzie pomyślne, sąd może nakazać ubezpieczycielowi pokrycie kosztów sądowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *