Jak uzyskać odszkodowanie powypadkowe?

Jak uzyskać odszkodowanie powypadkowe?

Pan Krzysztof był w drodze do pracy w listopadowy poranek i przejeżdżał przez skrzyżowanie na zielonym świetle, kiedy nagle w jego boczne drzwi uderzył inny kierowca. Wskutek wypadku odniósł poważne rany i spędził kilka tygodni w szpitalu, gdzie przeszedł również skomplikowaną operację złamanego obojczyka. Panu Krzysztofowi należało się odszkodowanie powypadkowe, ale z braku czasu – spowodowanego rehabilitacją – zlecił walkę o odszkodowanie firmie, która się w tym specjalizuje.

W następnych dniach okazało się, że w wyniku wypadku pan Krzysztof odniósł nie tylko poważne rany, ale również spore straty materialne spowodowane utratą ważnego klienta. W tym feralnym dniu miał ważne spotkanie biznesowe, które z powodu tego drogowego zdarzenie nie doszło do skutku.

 

Odszkodowanie – jakie świadczenia przysługują poszkodowanym?

Pierwszym krokiem, który należy wykonać starając się o odszkodowanie jest ustalenie, jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu. Odszkodowanie powypadkowe obejmuje takie roszczenia jak:

  • rekompensata za poniesione szkody materialne,
  • pokrycie kosztów leczenia, ale również leków, rehabilitacji, a nawet zwrot kosztów dojazdów do szpitala i innych palcówek medycznych,
  • zadośćuczynienie za obrażenia i cierpienia – zarówno fizyczne, jak i psychiczne,
  • w przypadku poważnego wypadku, w wyniku którego poszkodowany staje się niezdolny do pracy zarobkowej – renta, dzięki której ofiara wypadku będzie mogła pokryć koszty leków i rehabilitacji, a nawet – stałą opiekę,
  • w sytuacji wypadku śmiertelnego – pokrycie kosztów pogrzebu, ale również rekompensata za pogorszenie sytuacji materialnej rodziny śmiertelnie rannego, jeżeli taka sytuacja miała miejsce.

mężczyzna poruszający się o kulach

W wyniku wypadku pan Krzysztof poniósł poważne obrażenia oraz straty rzeczowe w postaci uszkodzonego pojazdu, mógł więc ubiegać się o stosowną rekompensatę oraz pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz dojazdów. Poszkodowany odniósł również cierpienia fizyczne oraz psychiczne – wynikające n.in. z utraty kluczowego dla swojej działalności klienta. Ubiegał się zatem również o zadośćuczynienie za cierpienia.

 

Jak oszacować odszkodowanie?

Odszkodowanie, które przysługuje poszkodowanemu w wypadku, każdorazowo liczone jest indywidualnie. Bardzo przydaje się w takiej sytuacji fachowa wiedza, dlatego pan Krzysztof, decydując się na pomoc firmy odszkodowawczej (takiej jak na przykład Votum S.A. – https://votum-sa.pl/), podjął dobrą decyzję.

Oszacowanie szkody, którą pan Krzysztof odniósł w wypadku, nie było łatwym zadaniem. Na szczęście pan Krzysztof gromadził rachunki, faktury, a nawet bilety, które potwierdziły wysokość poniesionych przez niego kosztów. Trudniejszą sprawą było zadośćuczynienie za poniesione cierpienia, o które starał się pan Krzysztof. Jednak dzięki fachowej wiedzy i doświadczeniu prawników z firmy odszkodowawczej, którzy wskazali nie tylko na trudną i długotrwałą rehabilitację, ale również na problemy, które wyniknęły z utraty klienta i niemożności dbania o swoje interesy, pan Krzysztof otrzymał zadowalające zadośćuczynienie, dzięki któremu stanął na nogi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *