Jak przygotować odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Jak przygotować odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Niejednokrotnie zdarza się, że klienci nie są zadowoleni z decyzji odszkodowawczej, którą wydaje firma ubezpieczeniowa. Kwota którą przyznaje ubezpieczyciel jako odszkodowanie za poniesione straty są zazwyczaj zaniżone. W piśmie nadsyłanym przez ubezpieczalnie widnieje informacja o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Czy faktycznie jest to jedyna droga dochodzenia swoich racji?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to pierwszy krok jaki powinniśmy zrobić, by spróbować w polubowny sposób załatwić naszą sprawę. Odwołanie powinno mieć formę pisemną i być skierowane do głównego zarządu firmy ubezpieczeniowej. W pisanym odwołaniu niezadowolony klient musi wskazać mocne argumenty, które będą podważać decyzję towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto wykazać faktyczne koszty jakie zostały poniesione, warto również dołączyć faktury, które udokumentują cały przebieg wydatków finansowych. Po złożeniu przez niezadowolonego klienta odwołania, ubezpieczyciel ma 30 dni na to, by rozpatrzyć nasze pismo.

 

Zaniżone odszkodowanie komunikacyjne

Pisząc o odwołaniu od decyzji dotyczącej odszkodowania mamy na myśli przede wszystkim odszkodowanie komunikacyjne. To właśnie w tej kwestii najczęściej ubezpieczyciele stosują nieuczciwe praktyki. Ubezpieczyciele zazwyczaj wskazują klientowi na przyczynienie się do spowodowania wypadku, wyliczenie kosztów naprawy na podstawie cen części zamiennych, a nie oryginalnych, a także obniżenie ceny ze względu na amortyzację samochodu.
Największy problem dla klienta pojawia się, gdy uznana zostaje przez ubezpieczyciela szkoda całkowita pojazdu. Ubezpieczyciel powinien wówczas wysokość odszkodowania na podstawie kosztów naprawy.

Sytuacji, w których klient nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela jest bardzo dużo. Dobrym wyjściem zatem jest wystosowanie odpowiedniego odwołania od decyzji, a co za tym idzie walka o własne pieniądze. Nikt nie powiedział, że decyzja ubezpieczyciela jest nieodwracalna i nie można jej podważyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *