Odszkodowanie z OC sprawcy

Odszkodowanie z OC sprawcy

Odszkodowanie z OC sprawcy
(odszkodowania komunikacyjne z tytułu OC)

Każda osoba, która jest właścicielem pojazdu mechanicznego, zobligowana jest do podpisania umowy z ubezpieczycielem od odpowiedzialności cywilnej, czyli tak zwanego OC.
Warto zaznaczyć, że obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności OC dotyczy nie tylko właścicieli samochodów, ale również wszystkich innych pojazdów mechanicznych (autobusów, motocykli, ciągników, motorówek etc.). Pozwala to – w razie wypadku – uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy przez osobę poszkodowaną.

 

Dlaczego ubezpieczenie OC jest potrzebne?

Konieczność ubezpieczenia OC jest jak najbardziej zasadna, ponieważ stanowi ochronę przed następstwami materialnymi wyrządzonymi osobom trzecim.
Dzięki ubezpieczeniu OC sprawca ma zapewnioną ochronę przed odpowiedzialnością materialną, chroniony jest również sam poszkodowany. W przypadku wystąpienia szkody na wskutek wypadku komunikacyjnego osoba ubezpieczona ma prawo do ubiegania się od firmy ubezpieczeniowej, z którą była zawarta umowa, wypłaty należnego zadośćuczynienia.

 

Czego dotyczy obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu OC?

  • wypadków komunikacyjnych, które powstały na wskutek poruszania się pojazdów mechanicznych,
  • wypadków, które są skutkiem wsiadania lub wysiadania z pojazdu,’
  • wypadków podczas parkowania, garażowania, postoju etc.

 

Ubezpieczenie OC a siły wyższe

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje zajść, które są związane wystąpieniem działania siły wyższej. W takim przypadku ubezpieczenie nie pokrywa również szkód takich jak utrata cennych przedmiotów (np. biżuteria, pieniądze, obligacje, etc.).

 

Szkoda osobowa a szkoda rzeczowa

Podczas wypadku komunikacyjnego mamy do czynienia ze szkodą osobową oraz szkodą rzeczową. Szkoda rzeczowa może być częściowa (pojazd jest uszkodzony, ale jego naprawa jest możliwa) lub całkowita (wtedy, gdy pojazd jest na tyle uszkodzony, że jego naprawa nie ma uzasadnienia ekonomicznego). Szkoda osobowa jest związana z procentowym uszczerbkiem na zdrowiu i na tej podstawie zależnie od kwoty ubezpieczenia jest wypłacone odszkodowanie.

Ubezpieczyciel po terminie 30 dni po zapoznaniu się ze sprawą ma obowiązek wypłacić należne odszkodowanie. Bardzo często jednak nie jest on wstanie w tym czasie dostatecznie przeanalizować sytuację i może przedłużyć wypłatę należnego odszkodowania o kolejne 14 dni. Należy podkreślić, że całościowy termin wypłaty nie powinien przekroczyć 90 dni od daty zgłoszenia wystąpienia szkody. W przypadku, kiedy ubezpieczyciel w widoczny sposób uchyla się od obowiązków odszkodowawczych, zaleca się skorzystanie z usług wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.

 

Odszkodowanie z OC sprawcy – co jest potrzebne, by złożyć wniosek?

W celu otrzymania rekompensaty z OC sprawcy należy zwrócić się do jego ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę świadczenia. Do dokumentu trzeba dołączyć m.in. notatkę urzędową opracowaną przez policję. Jest w niej zawarty dokładny opis okoliczności zdarzenia wraz ze wskazaniem na jego sprawcę. Przydatne będą też zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz wszelkie dokumenty świadczące o tym, jak duże sumy trzeba będzie przeznaczyć na naprawę szkód.

Odszkodowanie z OC sprawcy obejmuje także szkody na zdrowiu, dlatego warto przedstawić również rachunki za leki i opiekę medyczną. Będą one brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości świadczenia. Ubezpieczyciel po terminie 30 dni po zapoznaniu się ze sprawą ma obowiązek wypłacić należne odszkodowanie. Bardzo często jednak nie jest on w stanie w tym czasie dostatecznie przeanalizować sytuację i może przedłużyć wypłatę należnego odszkodowania o kolejne 14 dni. Należy podkreślić, że całościowy termin wypłaty nie powinien przekroczyć 90 dni od daty zgłoszenia wystąpienia szkody. W przypadku, kiedy ubezpieczyciel w widoczny sposób uchyla się od obowiązków odszkodowawczych, zaleca się skorzystanie z usług wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.